VOA, fanadada xamda kuwin oo sheegtay sbabta aay uga baxday fanka,

0