Dhawaan Waanu Gaadhi Xuuduuda Somaliland” 𝐓𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐡𝐚 𝐂𝐢𝐢𝐝𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐞𝐞𝐲𝐞 𝐆𝐚𝐚𝐬 𝐍𝐮𝐮𝐱 𝐓𝐚𝐚𝐧𝐢.

0